top of page

Vi setter sikkerhet i høysetet!

Fornøyelsesbransjen er strengt regulert i Norge, og kontrolleres jevnlig av Jernbarnetilsynet som er godkjenningsinstans for næringen.

 

Vi har 25 års erfaring fra ulike arrangement i hele Norge, og har med det fått et godt innblikk og god kunnskap om fornøyelsesbransjen. Vi har også solid erfaring i bruk av laser og er sertifisert som fyrverkeriteknikere.

 

To viktige mål i arbeidet vårt

Vi har to klare mål med vårt underholdningstilbud. Det ene er selvfølgelig at alle våre kunder skal bli kjempefornøyd med oss som leverandører. Gjennom årene har det vært veldig artig å se at vi ønskes velkommen tilbake år etter år. Like viktig som gleden av at kundene skal bli fornøyd er sikkerheten og etikken i vårt arbeid. Vårt tilbud retter seg blant annet mot barn, det mest kjære vi har. At sikkerhet står i høysete for oss er derfor den største selvfølgelighet! 

En stor fordel med oss som leverandør er at vi står som eier av alle produktene vi tilbyr. Dette gjør at vi kjenner produktene godt, og hvordan de best kan benyttes.

Vi har også alle nødvendige forsikringer som kreves for å drive i denne næringen.

Noen tar ikke sikkerhet på alvor

Noen av våre våre innretninger er lagd sånn at de kan medføre skade hvis leverandør/arrangør ikke prioriterer sikkerhet. Vi er kjent med at det finnes en del aktører på markedet som ikke tar sikkerheten på alvor. 

Godkjenning og testing

Alle større innretninger som vi tilbyr er godkjent. Det er Jernbanetilsynet som har dette ansvaret i Norge. Alle som jobber med fornøyelsesinnretninger har ansvar for å følge Norges lover og  forskrifter. Regelverket er knyttet opp mot Lov om fornøyelses-innretninger (tivoliloven). 

bottom of page